Eğitimler
İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Smart Valley'in birlikte düzenlediği Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Eğitimleri
İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley Sertifika Programları
 • descriptionUygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Applied Advanced Cyber Security Specialist

   

  Ana Konular:

  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu,
  • Dosya Aktarımı ve Tünelleme Teknikleri,
  • Veri Güvenliği Testleri,
  • Web Uygulamaları Güvenliği Testleri,
  • Ağ Güvenliği Testleri,
  • Güvenlik Denetimi ve Raporlanması,
  • Açıklık Değerlendirmesi ve Raporlanması,
  • Sızma Testleri ve Raporlanması,
  • Siber Olay Analizi ve Raporlanması,
  • Siber Güvenlik İzleme Merkezi ve Olay Yönetimi Uygulamaları,
  • Kötücül Yazılım Analizi Uygulamaları,
  • Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulamaları,
  • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.

   

  Main Topics:

  • Virtual Machine Configuration and Linux Operating System Installation,
  • File Transfer and Tunneling Techniques,
  • Data Security Tests,
  • Web Applications Security Testing,
  • Network Security Tests,
  • Security Audit and Reporting,
  • Aperture Evaluation and Reporting,
  • Infiltration Tests and Reporting,
  • Ciber Case Analysis and Reporting,
  • Cyber Security Monitoring Center and Event Management Applications,
  • Malicious Software Analysis Applications,
  • Secure Software Development Applications,
  • "Flag Capture", "Self Defense" and "Unscathed" Practices.

 • descriptionBilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı || Information Technology (IT) Audit Specialization

  Smart Valley’in düzenlediği  “BT denetim Programı” sizi BT Denetim ve IT audit konusunda bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin BT denetim yaz okulu  Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

 • descriptionİleri Seviye Uygulamalı Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Applied Advanced Cyber Security Specialist Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenliği Planlama ve Yönetimi
  • Siber Güvenlik Denetleme ve Güvencesi
  • Ağ ve Ağ Güvenliği
  • Ağ Trafik Analizi
  • Kriptoloji - 1
  • Kriptoloji – 2
  • Web Uygulamaları Güvenliği
  • Mobil ve IoT Güvenliği
  • Bulut Bilişim Güvenliği
  • Saldırı Saptama ve Önleme
  • Açıklık Tarama ve Değerlendirme Kötücül Yazılım Analizi
  • Sızma Testi -1
  • Sızma Testi -2
  • Uygulamalı Sınav 

   

   Main Topics: 

  • Cyber Security Planning and Management
  • Cyber Security Audit and Assurance
  • Network and Network Security
  • Network Traffic Analysis
  • Cryptology (Cryptography and Cryptoanalysis) -1
  • Cryptology (Cryptography and Cryptoanalysis) -2
  • Web Application Security
  • Mobile and IoT Security
  • Security for Cloud Computing
  • Intrusion Detection and Prevention
  • Vulnerability Scanning and Assessment
  • Malware Analysis
  • Penetration Testing-1
  • Penetration Testing-2
  • Practical Exam

   

 • descriptionAdli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı || Forensic Specialization Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Bilişim Kültürü (Temel Kavramlar ve Uygulamalar),
  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Bilişim Hukuku (Bilişim Suçları ve Yasaları),
  • Adli Bilişim Hukuku, Prensip ve Yöntemleri,
  • Adli Bilişim Teknolojisi ve Yazılımları,
  • Yazılım ve Donanımların Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Verilerin Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Bilgisayar Diski, CD/DVD ve Taşınabilir Bellek Kopyası Alımı,
  • Veri saklama(Koruma) ve Veri Silme,
  • Şifreleme ve Şifre Çözme,
  • Veri kurtarma,
  • Gizlenmiş Dosya Bulma ve Veri Altında Gizlenmiş Veri (Steganografi) Tespiti,
  • Veri İyileştirme, Değerlendirme ve İnceleme,
  • Bilgisayar Diski ve Manyetik Veri Depolama Aygıtlarındaki Verileri Geri Getirilemeyecek Şekilde Silme,
  • Örnek Adli Bilişim Olayları,
  • Adli Bilişim Bilirkişi Raporları.

   

  Main Topics:

  • Information Culture (Basic Concepts and Applications),
  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Informatics Law (Information Crimes and Laws),
  • Judicial Informatics Law, Principles and Methods,
  • Forensic Technology and Software,
  • Forensic Analysis of Software and Hardware,
  • Forensic Analysis of Data,
  • Computer Disk, CD / DVD and Portable Memory Copy Reception,
  • Data Storage (Protection) and Data Wiping,
  • Encryption and Decryption,
  • Data recovery,
  • Finding Hidden Files and Detecting Hidden Data Under Data (Steganography)
  • Data Improvement, Evaluation and Review,
  • Data on Computer Disk and Magnetic Data Storage Devices will not be restored,
  • Example Forensic Informatics Events,
  • Forensic Expertise Reports.

 • descriptionSİBER GÜVENLİK YAZ OKULU

  Ana Konular:

   

  • Siber Güvenlik temelleri
  • Siber Güvenlik yönetimi
  • Siber Güvenlik denetimi
  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu,
  • Dosya Aktarımı ve Tünelleme Teknikleri,
  • Ağ Güvenliği
  • Açıklık Değerlendirmesi ve Raporlanması,
  • Sızma Testleri ve Raporlanması,
  • Saldırı Saptama ve önleme
  • Siber Güvenlik İzleme Merkezi ve Olay Yönetimi Uygulamaları,
  • Log Analizi
  • Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulamaları,
  • Sosyal Medya Güvenliği
  • Siber Olaylara müdahale
  • İş sürekliliği Yönetimi ve Felaket Kurtarma

   Main Topics:

  • Cyber Security basics
  • Cyber Security management
  • Cyber Security audit
  • Virtual Machine Configuration and Linux Operating System Installation,
  • File Transfer and Tunneling Techniques,
  • Network Security
  • Vulnerability Assessment and Reporting,
  • Penetration Tests and Reporting,
  • Attack Detection and prevention
  • Cyber Security Monitoring Center and Incident Management Applications,
  • Log Analysis
  • Secure Software Development Practices,
  • Social Media Security
  • Intervention to Cyber Incidents
  • Business Continuity Management and Disaster Recovery

   

 • descriptionKurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Corporate Cyber Security Expert Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Mobil Sistemler Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Kritik Altyapılar Bilişim Sistemleri Güvenliği,
  • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
  • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME),
  • Siber Güvenlik Yönetim ve Denetimi,
  • Siber Güvenlik Strateji ve Politikaları,
  • Bilişim Hukuku,
  • Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları,
  • Türkiye Bilgi Güvenliği Standartları, Kurumların Denetimi ve Belgelendirilmesi,
  • Kurumsal Siber Güvenlik Politikası Oluşturma.

   

   

  Main Topics:

  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Cyber Attacks and Prevention Methods,
  • Software Security,
  • Data security,
  • Network Security,
  • Infrastructure Security,
  • Mobile Systems Security,
  • Social Security,
  • Information Assets Physical Security,
  • Critical Infrastructure Information Systems Security,
  • Siber Risk Analysis and Management,
  • Siber Events Intervention Teams (SOME),
  • Cyber Security Management and Control,
  • Cyber Security Strategy and Policies,
  • IT law,
  • International Information Security Standards,
  • Turkey Information Security Standards, Audit and Certification of Authority
  • Creating a Corporate Cyber Security Policy.

İletişim Formu
account_circle
mail
phone
subject