Eğitimler
İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Smart Valley'in birlikte düzenlediği Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Eğitimleri
İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley Sertifika Programları
 • descriptionTest
 • descriptionTemel Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği ve Farkındalık,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Bilişim Hukuku.

 • descriptionYönetici Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Mobil Sistemler Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
  • Bilişim Hukuku.

 • descriptionKurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Mobil Sistemler Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Kritik Altyapılar Bilişim Sistemleri Güvenliği,
  • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
  • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME),
  • Siber Güvenlik Yönetim ve Denetimi,
  • Siber Güvenlik Strateji ve Politikaları,
  • Bilişim Hukuku,
  • Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları,
  • Türkiye Bilgi Güvenliği Standartları, Kurumların Denetimi ve Belgelendirilmesi,
  • Kurumsal Siber Güvenlik Politikası Oluşturma.

 • descriptionAdli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  • Bilişim Kültürü (Temel Kavramlar ve Uygulamalar),
  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Bilişim Hukuku (Bilişim Suçları ve Yasaları),
  • Adli Bilişim Hukuku, Prensip ve Yöntemleri,
  • Adli Bilişim Teknolojisi ve Yazılımları,
  • Yazılım ve Donanımların Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Verilerin Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Bilgisayar Diski, CD/DVD ve Taşınabilir Bellek Kopyası Alımı,
  • Veri saklama(Koruma) ve Veri Silme,
  • Şifreleme ve Şifre Çözme,
  • Veri kurtarma,
  • Gizlenmiş Dosya Bulma ve Veri Altında Gizlenmiş Veri (Steganografi) Tespiti,
  • Veri İyileştirme, Değerlendirme ve İnceleme,
  • Bilgisayar Diski ve Manyetik Veri Depolama Aygıtlarındaki Verileri Geri Getirilemeyecek Şekilde Silme,
  • Örnek Adli Bilişim Olayları,
  • Adli Bilişim Bilirkişi Raporları.

 • descriptionİleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  LINUX İŞLETİM SİSTEMİ (2 Gün)
  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu
  VERİTABANI, BÜYÜK VERİ ve BULUT BİLİŞİM GÜVENLİĞİ (3 Gün)
  • Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Güvenliği,
  • Büyük Veri Güvenliği,
  • Bulut Bilişim Güvenliği,
  • Veri Güvenliği Testleri
  WEB UYGULAMALARI GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Web Uygulamaları Güvenliği,
  SOSYAL MEDYA GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  MOBİL CİHAZLAR GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Mobil Cihazlar ve Nesnelerin İnterneti Güvenliği,
  AĞ GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Ağ Güvenliği,
  SALDIRI SAPTAMA ve ÖNLEME (4 Gün)
  • Ağ Trafik ve Kayıt Analizi,
  • Saldırı Saptama ve Önleme,
  • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.
  BT ve GÜVENLİK DENETİMİ (2 Gün)
  • Güvenlik Denetimi (Security Audit),
  • Raporlaması
  AÇIKLIK DEĞERLENDİRMESİ ve SIZMA TESTİ (4 Gün)
  • Açıklık Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment),
  • Sızma (Penetration) Testleri,
  • Sızma testi Raporlaması,
  • Veri Sızıntısı (Tempest) Tespiti ve Önleme,
  • Kötücül Yazılım Analizi
  SİBER OLAY ANALİZİ (1 Gün)
  • Siber Olay Analizi,
  • Siber Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi
  GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME (2 Gün)
  • Güvenli Yazılım Geliştirme,

 • descriptionUygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu,
  • Dosya Aktarımı ve Tünelleme Teknikleri,
  • Veri Güvenliği Testleri,
  • Web Uygulamaları Güvenliği Testleri,
  • Ağ Güvenliği Testleri,
  • Güvenlik Denetimi ve Raporlanması,
  • Açıklık Değerlendirmesi ve Raporlanması,
  • Sızma Testleri ve Raporlanması,
  • Siber Olay Analizi ve Raporlanması,
  • Siber Güvenlik İzleme Merkezi ve Olay Yönetimi Uygulamaları,
  • Kötücül Yazılım Analizi Uygulamaları,
  • Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulamaları,
  • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.

 • descriptionBilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

   

  Ana Konular:

  • Bilgi Güvenliği (Siber Güvenlik) Temel Kavramlar ve Uygulamalar,
  • BT Denetimi Temel Kavramlar ve Denetim Yöntemleri,
  • Bilişim Hukuku,
  • BT Yönetim ve Denetim Standartları (ISO27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
  • BT Risk Analizi ve Yönetimi,
  • BT Denetim Stratejisi ve Denetimin Planlanması,
  • BT Yönetim Kontrol ve Denetimi,
  • Fiziksel/Çevresel Kontrol ve Denetimler,
  • Veritabanı ve Ağ Yönetimi/Güvenliği Kontrol ve Denetimi,
  • Mantıksal Erişim Kontrol ve Denetimi,
  • İşletim Kontrol ve Denetimi,
  • Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kontrol ve Denetimi,
  • Bugünün Bilgisayar Ortamında Etkili ve Güncel Denetimlerin Yapılması,
  • Gelişme Aşamasındaki Sistemleri Denetim Yapılırken Katkı Sağlanması,
  • COBIT ve Yöntem Uygulaması,
  • Denetim Teknik Ve Araçları (Denetimde CAAT Kullanımı),
  • BT Denetim ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması,
  • BT Servislerinin Eksiksiz ve En İyi Kalitede Yönetimi İçin Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ( ITIL) Servis Yönetim Metotları,
  • Uygulamalı BT Kontrol ve Denetim çalışmaları. 

   

İletişim Formu
account_circle
mail
phone
subject