Arge Danışmanlık

Smart Valley danışmanlığı kuruluşların hazırlamayı düşündükleri kendilerine özgün AR-GE projelerinde onlara başlangıçtan itibaren, projelerin hazırlanması, uygun destek kuruluşlarının önerilmesi ve buna uygun olarak projelerin analiz edilerek, formların doldurulması ve  kritik noktaların göz önünde bulundurularak bitirilmesini içermektedir.

Ayrıca Smart Valley danışmanlığı projeler kabul edildikten sonra da proje gerçekleştirme sürecinde gerekirse projenin yönetilmesi veya yönetilmesine destek süreçlerinde gerekli danışmanlığı kapsar.

AR-GE’nin Kuruluşlar için Önemi;

 • AR-GE  şirketlerin yenilikler konusunda Dünyaya kendilerini adapte etmesini kolaylaştırır.
 • Şirketler rekabetde bir adım öne çıkmasını sağlar.
 • Pazarda yerlerini sağlamlaştırır.
 • Karlılık oranları artar.
 • Yeni tasarımların ortaya çıkmasını sağlar.
 • Müşteri beklentileri ve müşteri memnuniyetinin artmasına neden olur.
 • Kuruluşların daha uzun ömürlü olmalarına sağlar.

Ar-Ge Projelerinin Sonuçları;

 • Yeni bir ürün üretilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi

TEŞVİKLER VE DESTEKLER

Devletimiz AR-GE yapan firmalara AR-GE projesi çerçevesinde 5746 sayılı kanun ile

 • KDV istisnası
 • Yapılan harcamaların %100 oranında kurumlar vergisinden düşürülmesi
 • SSK primlerinde %90’a varan indirimler
 • Damga vergisi istisnası gibi teşvikler vermektedir.
 • Bunun yanında firmaların AR-GE projelerini geliştirmeleri için %75 e varan oranlarla hibe olarak parasal destek verilmektedir.
 • TUBİTAK Destek Programları
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • SAN-TEZ Proje Desteği
 • AR-GE Merkezi Desteği için
 • AR-GE Danışmanlık hizmetinden faydalanmak için bizi arayınız.

Ar-Ge Merkezi Kuruluşu Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerden oluşur.

Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Ar-Ge Projelerine TÜBİTAK; TTGV gibi kurumlardan alınan

 • Hibe desteklerin yanı sıra,
 • Ar-Ge proje giderlerinin vergi matrahından %100 istisnası ;
 • Ar-Ge Personeli gelir vergisi istisnaları;
 • SSK işveren katılım istisnası ve Damga vergisi gibi istisnalar dışında, Çok önemli bir istisna daha söz konusudur!
 • Ar-Ge Proje faaliyetleri sonunda elde edilen çıktıların ticarileşmesinde: Ar-Ge Merkezinde gerçekleşen ürünler için, 5520 sayılı yasa gereği alınan kurumlar vergisi istisnası söz konusu olmaktadır.

 

Ar-Ge Merkezi kuruluş Kriterleri , başvuru, değerlendirme , rapor lama ve denetleme ,  fikri haklar , gibi konularda danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.