Arge Projeleri

Ar-Ge Projesi Geliştirme: 

Türkiye ‘de son yıllarda Ar-Ge projelerine verilen destek ve önem artmıştır. Bu projelerin şirketler için ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu projeler kanalıyla şirketlerin hibe ve destek almaları tecrübeli uzmanlar tarafından hazırlanmışsa daha kolaydır. Çünkü AR-GE projeleri ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir.

Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka yenilikçi Ar-Ge projeleri geliştirmeleri gerekmektedir. Kurum ve kuruluşların Ar-Ge proje fikirlerini geliştirmek, sunmak ve analiz etmek bizim başlıca danışmanlık alanlarımız içersindedir.

Birçok kuruluşa Proje fikri verdiğimiz gibi, Proje fikri bulunmayan şirketlere de teknik danışmanlıkla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunmaktayız.

 

Ar-Ge Projesi Geliştirme Adımları:

 1. SWOT Analizi
 2. Pazar Araştırması
 3. Araştırma Ekibi Kurulması
 4. Teknoloji Araştırması
 5. Literatür Araştırması
 6. Patent Araştırması
 7. Kaynak ve literatür Araştırması
 8. Standart Araştırması Ar-Ge Hibeleri (Tübitak, TTGV vb.):

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Etkin Proje’nin ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Etkin Proje uzmanları tarafından verilmektedir.

Etkin Proje Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar:

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destekleme Program
 • Ar-Ge Merkezi - Kalkınma Ajansı Destekler
 • Bakanlık Destekleri

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri:

 • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 • Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Proje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi
 • Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme:

Ar-Ge projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Özellikle Tubitak-Teydeb, TTGV, Teknokent ve AB FP7 gibi desteklerde aylık ve/veya dönemler bazında hazırlanan raporlar alınacak olan desteklerin miktarını ve projenin verimliliğini ciddi oranda etkilemektedir.

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri:

 • Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 • Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • Dönem Raporlarının Oluşturulması
 • Mali Raporların Oluşturulması
 • Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
 • Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanma.