BT Güvenlik Hizmetleri

Günümüzde organizasyonlar ihtiyaç duydukları bazı çıktıları kendileri sağlamak yerine maliyetlerini veya risklerini azaltmak  gibi çeşitli nedenlerden dolayı hizmet olarak almayı tercih etmektedirler. Aynı şekilde şirketler kendi çalışanlarına verdikleri hizmetleri de standart hale getirme ihtiyacı duymuş ve bu hizmetleri şirket içinde sağlayan fonksiyonları oluşturmuştur. Pazardaki ihtiyaçlardan ortaya çıkan hizmetleri yönetme gereğinden dolayı da Hizmet Yönetimi ortaya çıkmıştır.

Gelişen teknolojinin etkisi hayatın her alanında giderek artmakta ve iş dünyası da bu gelişim ve değişimden en yüksek etkilenen grupların başında gelmektedir. Bu gelişen teknoloji sonrası oluşan gereksinimlere yanıt vermek amacıyla BT servislerinin yönetimi sektöründen bağımsız tüm kurumların başlıca ihtiyaçları arasında gelmektedir.

Başarılı bir servis yönetimi ile organizasyonun kazançları arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Artan Servis kalitesi ve daha güvenilir kurumsal destek
 • IT yetkinliklerinin net olarak görülebilmesi
 • Var olan servisler hakkında daha net bir bilgi
 • Müşteri memnuniyeti
 • Servis süreçlerinde güvenlik,  sürat ve erişilebilirlikte artış
 • BT maliyetlerinin düşürülmesi
 • Etkin kaynak yönetimi
 • İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi
 • BT servislerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • Servislerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • BT ekiplerinin memnuniyetinin artması
 • Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması
 • BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi

Kurumsal BT güvenlik çözümlerimiz;

 • Network ve Sistem Güvenliği
 • İçerik Güvenliği
 • Şifreleme çözümleri / PKI - VPN
 • IDS