SmartValley, kuruluşlara yazılım projeleri, dış kaynak kiralama, bilişim sistemleri danışmanlığı, bilgi güvenliği danışmanlığı, BT eğitimleri, bilişim sistemlerinin denetim ve kontrolü ve acil durum planlaması konuları ağırlıklı olmak üzere bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler kısaca proje fizibilite analizi, iş analizi, yazılım geliştirme, yazılım test, bakım ve destek, dış kaynak kiralama (outsource), ISO/ IEC 27001 danışmanlığı ve belgelendirme'dir.

Smart Valley, 1998 yılında, ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bilgi güvenliği, bilişim sistemlerinin denetimi ve acil durum planlaması konuları ağırlıklı olmak üzere eğitim, danışmanlık ve proje geliştirilmesi alanlarında rehberlik edecek bir yapıyla İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne ülkemizde yukarıda anılan konularda faaliyet gösteren yegane kuruluş olmasının da etkisiyle kısa sürede faaliyet alanlarında önemli aşamalar kaydetmiştir. Kaydedilen bu aşamalar arasında bugün artık sadece ülkemizde değil Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere hemen hemen tüm dünyada adından söz eden etkinliklere imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir. Bunlardan biri de dünyanın önemli bilgi güvenlik, denetim ve kontrol konferanslarından biri olan SACIS Expo"dur (Security, Audit & Control of Information Systems). Bu konferansın ilki 2001 yılında olmak üzere her yıl düzenlenmiş ve dünyaca ünlü pek çok ismi İstanbul’da bir araya getirilmesini sağlamıştır.

Smart Valleyin sunduğu hizmetlere kısaca bakarsak:

Yazılım Projeleri: Özellikle bankacılık alanında Temel Bankacılık uygulamaları, Mobil Bankacılık ve Sosyal Medya uygulamaları başta olmak üzere bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve buna benzer sektörlerin ihtiyacı olan farklı yazılım projeleri geliştirmekteyiz. [..]

Dış Kaynak Kiralama (Outsource): Şirketimiz kuruluşların ihtiyaç duyduğu bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon sektöründe firmaya özel belirli bir alanda kendisini yetiştirmiş nitelikli teknik elemanları sözleşmeli olarak firmaları desteklemesini sağlar. Buradaki hedef yazılım projelerinde; kuruluşların ihtiyacı olan kaliteli hizmet anlayışını onlara kısa sürede ve uygun maliyetle sunmaktır. [..]

Bilişim Sistemleri Danışmanlığı: Kuruluşların hazırlamayı düşündükleri özgün AR-GE, yatırım projelerinde, mobil teknolojiler ve elektronik ticaret alanlarında onlara başlangıçtan itibaren, projelerin hazırlanması, analiz edilmesi, geliştirilmesi, uygun destek kuruluşlarının önerilmesi ve buna benzer işlerin yapılmasında danışmanlık hizmetleri vermektedir. [..]

Bilgi Güvenliği ve Denetim: İnternet, sosyal medya ve bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kuruluşların dışarıdan ve içerden gelen saldırılara karşı korunması amacıyla şirketimiz uzmanları tarafından eğitim, danışmanlık ve ürün desteği verilmektedir. Bu amaçla ihtiyaç duyan firmalara ihtiyaç duyduğu alanlarda sistemlerinin analizi yapılarak öneriler sunulmakta anlaşma durumunda bu öneriler için çözümler hayata geçirilmektedir. [..]

BT Eğitimleri: Alanında uzman eğitimciler tarafından açık eğitimler, şirket içi ve uzaktan eğitimler olmak üzere 3 kategoride eğitimler düzenlenmektedir. Özellikle bankacılık, telekom, beyaz eşya gibi farklı sektörlerden katılımcılar bu eğitimlere katılmaktadır. [..]