İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Advanced Cyber Security Specialist Certificate Program

 

Ana Konular:

LINUX İŞLETİM SİSTEMİ (2 Gün)
 • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu
VERİTABANI, BÜYÜK VERİ ve BULUT BİLİŞİM GÜVENLİĞİ (3 Gün)
 • Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Güvenliği,
 • Büyük Veri Güvenliği,
 • Bulut Bilişim Güvenliği,
 • Veri Güvenliği Testleri
WEB UYGULAMALARI GÜVENLİĞİ (1 Gün)
 • Web Uygulamaları Güvenliği,
SOSYAL MEDYA GÜVENLİĞİ (1 Gün)
 • Sosyal Medya Güvenliği,
MOBİL CİHAZLAR GÜVENLİĞİ (1 Gün)
 • Mobil Cihazlar ve Nesnelerin İnterneti Güvenliği,
AĞ GÜVENLİĞİ (1 Gün)
 • Ağ Güvenliği,
SALDIRI SAPTAMA ve ÖNLEME (4 Gün)
 • Ağ Trafik ve Kayıt Analizi,
 • Saldırı Saptama ve Önleme,
 • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.
BT ve GÜVENLİK DENETİMİ (2 Gün)
 • Güvenlik Denetimi (Security Audit),
 • Raporlaması
AÇIKLIK DEĞERLENDİRMESİ ve SIZMA TESTİ (4 Gün)
 • Açıklık Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment),
 • Sızma (Penetration) Testleri,
 • Sızma testi Raporlaması,
 • Veri Sızıntısı (Tempest) Tespiti ve Önleme,
 • Kötücül Yazılım Analizi
SİBER OLAY ANALİZİ (1 Gün)
 • Siber Olay Analizi,
 • Siber Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi
GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME (2 Gün)
 • Güvenli Yazılım Geliştirme,

 

 

Main Topics:

LINUX OPERATING SYSTEM (2 Days)
 • Virtual Machine Configuration and Linux Operating System Setup
DATABASE, GREAT DATA and SOURCE OF INFORMATION (3 Days)
 • Database Management Systems and Security,
 • Large Data Security,
 • Cloud Computing Security,
 • Data Security Tests
WEB APPLICATIONS SAFETY (1 Day)
 • Web Applications Security,
SOCIAL MEDIA SAFETY (1 Day)
 • Social Security
MOBILE DEVICES SAFETY (1 Day)
 • Security of Mobile Devices and Internet of Objects,
NETWORK SAFETY (1 Day)
 • Network Security,
DETECTION and PREVENTION (4 Days)
 • Network Traffic and Record Analysis,
 • Attack Detection and Prevention,
 • "Flag Capture", "Self Defense" and "Unscathed" Practices.
IT and SECURITY CONTROL (2 Days)
 • Security Audit,
 • Reporting
EXPERIMENTAL EVALUATION AND WASTE TEST (4 Days)
 • Vulnerability Assessment,
 • Penetration Tests,
 • Infiltration Test Report,
 • Data Leak (Tempest) Detection and Prevention,
 • Malware Analysis
SIBER EVENT ANALYSIS (1 Day)
 • Ciber Event Analysis,
 • Cyber Security Monitoring and Event Management
SAFE SOFTWARE DEVELOPMENT (2 Days)
 • Secure Software Development

Amacı:

İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği  “İleri Seviye Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı” sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin İleri Seviyede Siber Güvenlik Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri:

Kurumsal ortamlarda bilgi güvenlik yönetim sistemi süreçlerinden ve bilişim teknolojileri kurmaktan, işletmekten ve denetimden sorumlu personel, siber güvenlik denetçileri, yazılım geliştiriciler ve yazılım güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar, kurumsal bilgilerini uygulamalarla geliştirmek ve deneyimlerini arttırmak isteyenler bu eğitime katılabilirler.

Süre ve Günler:

 • Toplam ders saati: 120 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-16:30),  Salı-Perşembe (18:30-21:30),  Cumartesi-Pazar (09:30-16:30).
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2018
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.
 • Eğitim yeri: Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul
 • Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 5.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, Şehit/gazi eş ve çocuklarına  % 20 indirim uygulanacaktır).
 • Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan "İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlık Sertifikası", başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. 


doneKayıt Ol