Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı || Information Technology (IT) Audit Specialization

 

Ana Konular:

 • Bilgi Güvenliği (Siber Güvenlik) Temel Kavramlar ve Uygulamalar,
 • BT Denetimi Temel Kavramlar ve Denetim Yöntemleri,
 • Bilişim Hukuku,
 • BT Yönetim ve Denetim Standartları (ISO27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
 • BT Risk Analizi ve Yönetimi,
 • BT Denetim Stratejisi ve Denetimin Planlanması,
 • BT Yönetim Kontrol ve Denetimi,
 • Fiziksel/Çevresel Kontrol ve Denetimler,
 • Mantıksal Erişim Kontrol ve Denetimi,
 • İşletim Kontrol ve Denetimi,
 • Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kontrol ve Denetimi,
 • Bugünün Bilgisayar Ortamında Etkili ve Güncel Denetimlerin Yapılması,
 • Denetim Teknik Ve Araçları (Denetimde CAAT Kullanımı),

 

 

Main Topics:

 • Information Security (Cyber Security) Basic Concepts and Applications,
 • Basic Concepts of IT Auditing and Auditing Methods,
 • IT law,
 • IT Management and Auditing Standards (ISO 27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
 • IT Risk Analysis and Management,
 • IT Audit Strategy and Planning of Audit,
 • IT Management Control and Supervision,
 • Physical / Environmental Control and Supervision,
 • Database and Network Management / Security Control and Supervision,
 • Logical Access Control and Auditing,
 • Operational Control and Supervision,
 • System Development and Change Management Control and Supervision,
 • Implementing Effective and Current Audits in Today's Computer Environment,
 • Auditing Techniques and Tools (CAAT Use in Supervision),

 

Amacı:

İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği  “Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Eğitimi Sertifika Programı” sizi bugünün bilişim ortamında etkili ve güncel kontrollerin ve denetimlerin, her türlü veri tabanı ve ağ uygulamalarının ve çalışan sistemlerin denetimlerinin nasıl yapılacağı, gelişme aşamasındaki sistemlere denetim yapılırken nasıl katkı sağlanacağı, risk analizi ve yönetimi gibi konular hakkında bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, çok farklı konuda ve sayıda uygulamalarla bilgilerinizi pekiştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin BT Denetimi Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen uygulama ağırlıklı eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri:

Bilgi Teknolojileri geçmişi olan iç ve dış denetimciler, işlevsel ve iş uygulama denetim uzmanları yeni BT denetimcileri BT yöneticileri, güvenlik yöneticileri ve uzmanları, ağ yöneticileri, veri güvenliği çalışanları, finansal denetim uzmanları ve konuyla ilgili veya ilgi duyan diğer uzmanlar

Süre ve Günler:

 • Toplam ders saati: 30 saat
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.
 • Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul
 • Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 10.000 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 15 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır.)
 • Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan "Bilgi Teknolojileri Denetimi Başarı Sertifikası", başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir.


doneKayıt Ol